Paul Phan
Funeral and Interment (Full Video)
Interment Only (Montage)
Song and lyrics
“When It’s All Been Said and Done”

By Robin Mark

When it’s all been said and done
There is just one thing that matters
Did I do my best to live for truth?
Did I live my life for you?

When it’s all been said and done
All my treasures will mean nothing
Only what I have done
For love’s rewards
Will stand the test of time

Lord, your mercy is so great
That you look beyond our weakness
That you found purest gold in miry clay
Turning sinners into saints

I will always sing your praise
Here on earth and in heaven after
For you’ve joined me at my true home
When it’s all been said and done
You’re my life when life is gone.

Lyrics translated in Vietnamese

Khi con nằm sâu dưới huyệt lạnh,
Con biết cả đời, chỉ có một điều quan trọng:
Con đã sống một đời chân thật?
Con đã sống hết mình cho Chúa và cho tha nhân?

Khi con nằm sâu dưới huyệt lạnh,
Tất cả của cải thế gian đều vô nghĩa
Chỉ còn những việc con đã làm,
Phần thưởng của tình yêu sẽ đứng vững trước thời gian

Lòng thuơng xót của Chúa thật cao cả
Chúa đã không nhìn đến những yếu đuối của con
Mà sàng lọc, chắt chiu những điều tốt lành, dù thật bé nhỏ, trong chốn bùn lầy
Cho kẻ phạm tội được tha

Khi con nằm sâu dưới huyệt lạnh
Ngài là nơi nương tựa của đời con
Con sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài, trên dương thế và trên thiên đường
Vì Ngài đã cho con cuộc sống vĩnh cửu, bên Ngài