Paul Phan

Obituary (Vietnamese)

Cáo Phó
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng Thân Bằng, Quyến Thuộc và Bạn Hữu gần xa
Chồng, Cha, Em, Anh, Ông của chúng tôi:


Ông Phaolô Phan Văn Duyệt

Sinh ngày 04 tháng 08 năm 1941 tại Thái Bình, Việt Nam
Tạ thế ngày 04 tháng 01 năm 2021 tại Houston, Texas – USA


Hưởng Thọ 80 Tuổi
Linh cữu hiện quàn tại:
Nhà Quàn Vĩnh Cửu – Chapel of Eternal Peace at Forest Park
2454 South Dairy Ashford Road, Houston, TX 77077 (281) 531-8180


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Trong hoàn cảnh hiện tại Tang Lễ sẽ thu hẹp trong phạm vi gia đình


TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Bà Quả Phụ Phan Văn Duyệt
Trưởng nam Phan Huy Khoát, vợ và các con
Trưởng nữ Phan Quỳnh Như, chồng và con
Thứ nữ Phan Quỳnh Anh, chồng và các con
Thứ nữ Phan Quỳnh Dao, chồng và các con
Thứ nam Phan Văn Huy Tự và các con
Thứ nữ Phan Quỳnh Hoa và chồng
Chị Quả Phụ Phan Văn Duy, và các con, các cháu
Chị Phan Thị Vân và chồng (quá cố), các con, cháu, chắt
Em Phan Thị Hằng, chồng và các con, các cháu, chắt
Em Phan Thị Nga, chồng và các con, các cháu
Em Phan Duy Linh, vợ và các con
Em Phan Kim Lan, chồng và các con

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN THĂM VIẾNG – PHÚNG ĐIẾU


Thay vì phúng viếng vòng hoa, gia đình chúng tôi xin quý vị gửi chi phiếu trực tiếp tới hội bác ái:
Carmel of St. Teresa 215 East Alhambra Road, Alhambra, CA 91801 (Tưởng nhớ Ông Phaolô Phan Văn Duyệt).